Coaching

SOLID-BASE biedt coaching voor werknemers van bedrijven. Coaching helpt mensen effectiever functioneren in hun dagelijkse leven. Wanneer u voor de coaching van uw medewerkers kiest voor SOLID-BASE kiest u voor een vruchtbare aanpak: resultaatgericht, verhelderend en inspirerend.

Voor u: stijging van de motivatie en het resultaat
Uw medewerkers stralen intern én extern enthousiasme uit. Ze zijn minder vaak ziek, gemotiveerd en betrokken omdat er ruimte is voor ontplooiing en ontwikkeling. Daarnaast verbetert het resultaat en dalen de kosten van ziekteverzuim.

Voor uw medewerkers: meer motivatie en zelfinzicht
De medewerker heeft helder wat hem drijft en wat hem tegenhoudt. De medewerker staat in zijn kracht en is zelfbewuster over zijn handelen en het effect ervan.

Beter functioneren
Een coachingstraject met SOLID-BASE is erop gericht uw medewerker zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Daarbij onderzoeken we verschillende aspecten van de vraagstelling, zowel zakelijk als persoonlijk. Het persoonlijk leven van uw medewerker is immers ook onderdeel van zijn functioneren.

De opbouw van de coaching gesprekken is gebaseerd op een combinatie van verschillende methodieken. We richten ons op de zes ontwikkelingsniveaus: gedrag, omgeving, mentaal, emotioneel, fysiek en zingeving. Verder maken we gebruik van krachtige methodieken zoals, NLP, Oplossingsgericht coachen, Confronteren, RET, Visualisaties, Voice Dialogue.

Werkwijze
We starten met een intakegesprek met de werkgever. Vervolgens een intakegesprek met uw medewerker. In deze gesprekken stellen we het doel en het gewenste resultaat van de coaching vast. We bepalen hoeveel gesprekken we denken nodig te hebben. Er volgt een driegesprek met werkgever, werknemer en coach om de doelen met elkaar te bespreken. Na afloop volgt een evaluatie van het traject.


» TARIEVEN